Oferta dla firm!
Kontakt
Własna firma
Skopiuj CSS
Kategorie: Wszystkie | Dotacje Unijne
RSS
poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Wniosek o dotacje to fundamentalny dokument, który umożliwia pozyskanie dotacji unijnej. Odpowiednio opracowany zwiększa szansę na otrzymanie funduszy unijnych i powodzenie w całym procesie dotacyjnym.

 

Każdy z wniosków oceniany jest przez osoby, należy więc sporządzić go w taki sposób aby był jak najbardziej przekonujący i otrzymał najwyższe oceny.

 

Wniosek o dotacje powinien przekonać, że:

- pomysł na realizację inwestycji jest realny do wykonania,

- przedsięwzięcie przynosić będzie korzyści ekonomiczne,

- cały projekt jest odpowiednio przemyślany i spójny, dobrane zostały odpowiednie narzędzia, które umożliwią jego realizację,

- przedsięwzięcie ma pozytywne lub neutralne oddziaływanie na politykę unijną określoną w programie.

 

Wniosek o dotację należy sporządzić zwięźle oraz rzeczowo, w taki sposób aby jak najlepiej prezentował projekt. 

 

WAŻNE: Sporządzony wniosek musi spełniać wszystkie wymogi formalne jakie określone zostały w założeniach konkursu, należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki.


Dotację unijną mogą otrzymać tylko niektóre z zaprezentowanych projektów, wniosek to podstawa o przyznaniu dotacji decyduje jednak przede wszystkim wartość projektu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą wcześniejsza publikacją na temat często popełnianych błędów podczas pozyskiwania dotacji.

poniedziałek, 27 czerwca 2016

PO IiŚ to kolejny z programów Unii Europejskiej, działający na rzecz czystego środowiska i poprawy infrastruktury transportowej.

Oto kilka najważniejszych informacji o programie.

CELE:

- Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

- Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.

- Rozwój sieci drogowej i transportu multimodalnego.

- Poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej.

- Rozwój transportu kolejowego w Polsce.

- Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.

- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

- Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

- Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

 

BENEFICJENCI:

- Jednostki samorządu terytorialnego.

- Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

- Administracja publiczna.

- Służby publiczne inne niż administracja.

- Instytucje ochrony zdrowia.

- Instytucje kultury, nauki i edukacji.

- Duże przedsiębiorstwa.

- Małe i średnie przedsiębiorstwa.

- Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

- FUNDUSZE: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 4 905,9 mln euro z Funduszu Spójności - 22 507,9 mln euro ze środków krajowych (publicznych i prywatnych) - 4 853,2 mln euro

poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Realizacja unijnego projektu, w szczególności skonstruowanie budżetu, a następnie dokonanie rozliczeń wymaga od beneficjenta znajomości podziału na wydatki mogące być przedmiotem dofinansowania i te ponoszone z własnej kieszeni.

Szykując się do pozyskania dofinansowania unijnego, przedsiębiorca zapoznaje się z terminem kosztów/wydatków kwalifikowanych. Wszystko ze względu na to, że na każdy projekt składają się wydatki, które za takie wolno uznać oraz te, które nie mogą być finansowane z funduszy unijnych.

Podział wydatków jest szczególne ważny. Z jakiego powodu? Dzięki niemu przedsiębiorca otrzymuje informację, że może skorzystać z dofinansowania w wysokości np. 30 proc., to jest to informacja odnosząca się do kosztów kwalifikowanych. W praktyce w większości przypadków, nie oznacza to, że firma otrzyma prawie 1/3 środków potrzebnych na realizację zaplanowanego projektu. Byłoby tak, gdyby 100 proc. zaplanowanych kosztów mieściło się w tej kategorii.

czwartek, 25 lutego 2016

horyzont 2020

 

Program Horyzont 2020 jest uważany za jeden z największych programów unijnych realizowanych w nowej perspektywie finansowej opracowanej dla Polski na lata 2014-2020. Głównym celem tego programu jest usprawnienie współpracy pomiędzy dwoma podstawowymi sektorami gospodarki w Polsce, a więc pomiędzy nauką i biznesem. Wszystko po to, aby móc podnieść poziom zarządzania strategicznego oraz dopasować edukację do wymagań stawianych przez innowacyjną gospodarkę.

 


Beneficjentami tego programu mogą być mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy zaliczani są do MŚP, a jednocześnie odgrywają istotną rolę w procesie komercjalizacji przeprowadzanych badań.

 


Budżet przeznaczony na ten cel wynosi aż 80 mld euro, co oznacza, że dzięki programowi Horyzont 2020, Polska będzie miała olbrzymią szansę rozwoju oraz wprowadzania najnowszych innowacji. Prócz tego przedsiębiorcy będą mieli możliwość przeprowadzania bardzo innowacyjnych badań, a następnie ich komercjalizowania.

 


Prócz powyższego, na dodatkowe wsparcie będą mogły liczyć technologie takie, jak np.:

 

- mikrotechnologia,
- nanotechnologia,
- fotonika,
- biotechnologia,
- materiały oraz systemy produkcyjne na poziomie zaawansowanym.

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 14